Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Pracy – priorytetem UNICORN.


powrót
Unicorn

Polityka Firmy

Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz środowiska naturalnego była i jest dla UNICORN priorytetem. Wszystkie decyzje i działania podejmowane przez Firmę mają na względzie szeroko pojęte bezpieczeństwo pracy.


UNICORN stworzył wewnętrzny system SGU (Sicherheit, Gesundheit Und Umwelt), który swoimi procedurami obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz dbania o środowisko, wymagane przez stosowne regulacje prawne. Zarządzanie systemem SGU wykonuje UNICORN przy wsparciu profesjonalnej firmy doradczej M-PLUS.


UNICORN jako odpowiedzialny partner wychodzi naprzeciw nowym regulacjom i coraz wyższym standardom bezpieczeństwa pracy w Europie.


UNICORN jest członkiem BG ETEM – instytucji nadzorującej przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w Niemczech. Obecnie w BG ETEM trwa procedura zmierzająca do nadania UNICORN Certyfikatu AMS.Bezpieczeństwo pracy

W celu zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy dla naszych pracowników przeprowadzane są regularnie odpowiednie szkolenia z zakresu wykorzystania środków ochrony osobistej, zasad bezpiecznego poruszania się po konstrukcjach stalowych oraz pracy na liniach elektroenergetycznych. Wśród nich są:

Ochrona zdrowia

W celu zapewnienia ochrony zdrowia naszych pracowników jak i osób trzecich korzystamy z najwyższej jakości sprzętu ochrony osobistej, elektronarzędzi i urządzeń. Wszystkie urządzenia są regularnie sprawdzane i atestowane.

Na każdej budowie obywają się szkolenia z zakresu oceny ryzyka i potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na danym projekcie, w szczególności w przypadkach oddziaływania na zdrowie lub mienie osób trzecich.Ochrona środowiska

Środowisko naturalne i jego ochrona w procesie budowy jest jednym z newralgicznych problemów, na który napotykają firmy realizujące zadania budowlane. Celem UNICORN jest minimalizowanie negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko. Na budowach współpracujemy z Klientami, innymi podwykonawcami oraz ekologami, którzy zwracają uwagę za zagrożenia dla flory, fauny i krajobrazu znajdujących się na terenie naszych budów i wspólnie znajdujemy kompromisy ograniczające wpływ budowy na środowisko.

Potwierdzeniem skuteczności działań UNICORN w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego są kwalifikacje, obligatoryjnie wymagane przez Inwestorów. Jedną z nich jest kwalifikacja jednego z większych operatorów sieci energetycznych w Niemczech – firmy EnBW.Unicorn

Prequakifikationsnachweis EnBW


powrót