Firma

Unicorn Constructions jest firmą budowlaną działającą w branży energetycznej, specjalizującą się w budowie i modernizacji napowietrznych linii wysokich napięć.


powrót
Unicorn

Historia

Firma UNICORN CONSTRUCTIONS SP. Z O.O. powstała w roku 2003 w Łodzi (Polska) z zamiarem prowadzenia działalności budowlanej w branży energetycznej dokładnie w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji napowietrznych linii energetycznych średnich i wysokich napięć. Od początku działalność UNICORN skupiała się na krajach skandynawskich i Republice Irlandii. Od roku 2006 w ramach kontyngentu przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki RP Firma otrzymała możliwość prowadzenia działalności także na rynku niemieckim. W roku 2008 powołana została do życia spółka córka z siedzibą na terenie Niemiec pod nazwą UNICORN CONSTRUCTIONS GMBH, która jest do dzisiaj bezpośrednim wykonawcą kontraktów głównie na rynku niemieckim oraz holenderskim.Polityka Unicorn

Konsekwentnie przez kolejne lata, aż do dzisiaj Spółka realizuje swój plan jako priorytety stawiając sobie wciąż te same zasady: Jakość, Bezpieczeństwo, Konkurencyjność i Rozwój.

Jako odpowiedzialny partner w branży UNICORN wciąż podnosi standardy pracy, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, spełniając wymagania coraz wyżej stawiane przez Klientów Firmy oraz instytucje nadzorujące. Celem Firmy jest stały rozwój wewnętrzny i utrzymanie pozycji godnego zaufania partnera, zdobytej w trakcie dotychczasowej działalności.

Zasoby

Firma zatrudnia wysoce wykwalifikowanych elektromonterów, których doświadczenie i umiejętności są stale ponoszone w procesie szkoleń oraz w trakcie realizacji projektów na terenie całej Europy. Przy realizacji projektów montażowych i modernizacyjnych UNICORN wykorzystuje własny sprzęt oraz park maszynowy. Na co dzień współpracujemy z najlepszymi dostawcami ciężkiego sprzętu specjalistycznego w Europie.


powrót