Szkolenia SCC

15.01.2013

powrót
Unicorn

Odbyliśmy szkolenia Sicherheits, Gesundcheit und Umwelt SCC.

Wspólnie z Firmą MPlus – firmą obsługującą Unicorn w zakresie bezpieczeństwa pracy zorganizowaliśmy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Kurs zakończył się państwowym egzaminem przeprowadzanym przez TüV. Wszyscy podchodzący do egzaminu zakończyli go wynikiem pozytywnym. Zarówno elektromonterzy jak i kadra kierownicza. Ponadto przeszkoliliśmy kolejnych Sicherheitsbeaufträgte – mężów zaufania, którzy swoim doświadczeniem wspomagają pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Przeprowadzone zostały również szkolenia w zakresie pierwszej pomocy – przeszkolone jest 70% załogi, oraz odnowione zostały szkolenia wysokościowe oraz szkolenia w zakresie pracy na liniach elektroenergetycznych.


powrót