Projekt 380 kV Wiessenthurm – Sechtem (Niemcy)

Budowa nowej linii wysokiego napięcia 380 kV dla Amprion GmbH po raz pierwszy na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH.


powrót
Unicorn

GaleriaRealizacja projektu

Kontrakt został wykonany w okresie od 15 KW do 41 KW 2010 roku. Zaangażowano średnio 16 monterów. W sumie zmontowane i postawione zostały 44 słupy o łącznej wadze ponad 1350 ton. Unicorn do wykonania tego zlecenia wykorzystał ciężki sprzęt w postaci podnośników teleskopowych z wysięgnikami oraz dźwigi 200to. Niektóre ze słupów zlokalizowane były w górzystym terenie, co utrudniało dojazdy sprzętu, a proces stawiania masztów był mocno skomplikowany. Zadanie wykonano przy mocno napiętym haromonogramie, dodatkowo Unicorn wykonał demontaż 10 słupów starej linii i drobne prace modernizacyjne.


Rezultat projektu

Rezultat projektu – Unicorn wybudował część linii wysokiego napięcia o długości około 15 km, co stanowiło 2/3 całości projektowanej linii. Unicorn pokazał się nowemu Klientowi jako firma dbająca o jakość i bezpieczeństwo, co zaowocowało kolejnymi zleceniami od tego Klienta jeszcze w trakcie trwania projektu 380 kV Weissenthurm – Sechtem.


powrót