Projekty 220/110 kV Daxlanden – Rheinau Anlage 5100 oraz 220/110 kV Daxlanden - Eischetten, Anlage 5110 (Niemcy)

Modernizacja masztów linii wysokiego napięcia 220 kV dla ENbW GmbH na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH w terminie od 14-03-2011 do 15-12.2011r.


powrót
Unicorn

GaleriaRealizacja projektu

Do realizacji tego jednego z największych w tym czasie projektów modernizacyjnych Unicorn zobligowany był do uzyskania prekwalifikacji inwestora – Firmy EnbW. Kwalifikację tą Unicorn uzyskał – czego potwierdzeniem jest odpowiedni certyfikat. Do realizacji prac zaangażowano 5 brygad montażowych. Projekt był wyzwaniem logistycznym ze względu na ilość słupów przeznaczonych do modernizacji oraz szeregu wyłączeń linii ciągłych i dziennych. Część prac odbywała się w strefach szczególnie chronionych co wymagało zastosowania szczególnych środków ostrożności.


powrót