380/110kV Hanekenfahr - Gersteinwerk (Niemcy)

Modernizacja linii wysokiego napięcia dla AMPRION na zlecenie firmy GA Hochspanungsleitungsbau GmbH.


powrót
Unicorn

GaleriaRealizacja projektu

Modernizacja linii wysokiego napięcia dla AMPRION na zlecenie firmy GA Hochspanungsleitungsbau GmbH – (późniejsze OMEXOM Hochspannung GmbH) . Unicorn odpowiedzialny był za modernizację 21 słupów. Zakres modernizacji wysięgów i trzonów słupów wynosił 170 ton. Projekt był realizowany z przerwami w okresie od 21.10.2013 do 05.02.2015.


powrót