Realizacje

Projekty linii wysokich napięć wykonane przez Unicorn Constructions w ostatnich latach.


powrót
Unicorn

2016

Unicorn

Linia 380-kV Dollern – Landesgrenze


Projekt tymczasowych słupów linii 380kV dla TENNET na zlecenie OMEXOM Leitungsbau GmbH.


więcej
Unicorn

Linia 380/110 kV Wesel-Meppen


Budowa nowej linii wysokiego napięcia 380/110 kV Wesel-Meppen dla AMPRION na zlecenie FRB BILFINGER GmbH.


więcej
Unicorn

Holandia Liandon 2016


W 2016 roku Unicorn rozpoczął współpracę z holenderską firmą Liandon będącą częścią korporacji Aliander. Wspólnie z firmą Liandon wykonaliśmy kilka projektów na terenie Holandii.


więcej

Linia 110kV Saalfeld - Langewiesen – montaż słupów nowej linii 110kV dla Thuringen Energienetze na zlecenie OMEXOM Leitungsbau GmbH. Unicorn odpowiedzialny był za transport i montaż 19 słupów o łącznej masie ponad 160 ton.


Linia 110kV Dortmund – Ems - montaż słupa linii 110kV (16ton) dla DB na zlecenie OMEXOM Leitungsbau GmbH.


Linia 380kV Stalldorf - montaż 2 słupów linii 380kV o łącznej masie 120 ton dla TRANSNET.BW na zlecenie OMEXOM Leitungsbau GmbH.


Linia 380kV Hamm – Uentrup – modernizacja słupa linii wysokiego napięcia dla WESTNETZ na zlecenie Bilfinger FRB Sarl. Montaż i instalacja nowych wysięgów o łącznej wadze 23ton oraz 5 ton modernizacja.


Linia 380/110kV Meppen-Hanekenfähr Bl.4310 i Meppen-Hanekenfähr Bl.4310. - Projekt polegał na modernizacji 2 równoległych linii 380/110-kV-Ltg. Meppen-Hanekenfähr Bl.4310 i 380/110-kV-Ltg. Meppen-Hundersom, Bl.4121. W sumie przeprowadzono wymianę ponad 88 ton kątowników na trzonach i trawersach 22 masztów. Do realizacji prac zaangażowano kilka brygad montażowych. Projekt był wyzwaniem logistycznym ze względu na ilość słupów przeznaczonych do modernizacji oraz szeregu wyłączeń linii ciągłych i dziennych. Część prac odbywała się w strefach szczególnie chronionych co wymagało zastosowania szczególnych środków ostrożności.


zwiń
zobacz wszystkie realizacje w 2016 roku

2015

Unicorn

Linia 220kV Heisdorf-Blooren (Luxemburg)


Budowa nowej linii wysokiego napięcia dla CREOAS na zlecenie Bilfinger FRB Luxemburg GmbH.


więcej
Unicorn

Linia 150kV Zuutendall (Belgia)


Modernizacja linii wysokiego napięcia dla ELIA na zlecenie firmy OMEXOM Leitungsbau GmbH.


więcej
Unicorn

380-kV-Ltg Wesel – Meppen Bl.4201 (Pkt. Lackhausen – Pkt. Bredenwinkel) (Niemcy)


Budowa nowej linii wysokiego napięcia dla f-my AMPRION na zlecenie f-my OMEXOM Leitungsbau GmbH.


więcej

Linia 380kV Pfalzdorf – Wesel (Niemcy) – modernizacja linii wysokiego napięcia dla AMPRION na zlecenie firmy OMEXOM Leitungsbau GmbH . Unicorn odpowiedzialny był za modernizację 9 słupów. Zakres modernizacji wysięgów i trzonów słupów wynosił 87 ton.


Linia 380kV Pfalzdorf – Wesel (Niemcy) – modernizacja wysięgów i trzonów słupów linii wysokiego napięcia dla AMPRION na zlecenie Bilfinger FRB GmbH.


Projekt 380kV Haneckenfahr – Gersteinwerk (Niemcy) - modernizacja linii wysokiego napięcia dla firmy AMPRION na zlecenie firmy OMEXOM Leitungsbau GmbH oraz Bilfinger FRB GmbH. Łącznie 237 ton.


Projekt 380kV Utfort – Walsum (Niemcy) – modernizacja linii wysokiego napięcia dla AMPRION na zlecenie Bilfinger FRB GmbH. Wymiana kątowników na 6 masztach o łącznej masie 19,7 ton.


Linia 380kV Brauweiler – Koblenz (Niemcy) – montaż systemu włazowego na masztach istniejącej linii wysokiego napięcia dla AMPRION na zlecenie firmy A.HAK Elektron GmbH.


Linia 110kV Stumpenhagen – Lage (Niemcy) – budowa nowej linii wysokiego napięcia dla WEST NETZ na zlecenie Bilfinger FRB GmbH. Unicorn odpowiedzialny był za transport, montaż i stawianie 16 słupów o łącznej masie ponad 147 ton.


Linia 220kV Bielefeld – Bechterdissen (Niemcy) – Przebudowa masztów przy elektrowni dla NEZT VELTHEIM na zlecenie OMEXOM Leitungsbau GmbH. Montaż i instalacja nowych wysięgów, przebudowa istniejących masztów.


Linia 380kV/110kV Gersteinwek K1 / K2 (Niemcy) - Modernizacja 2 słupów polegająca na wzmocnieniu słupa oraz wymianie wysięgnika - łączna waga 22,5 tony.


zwiń
zobacz wszystkie realizacje w 2015 roku

2014

Unicorn

110kV Tobadill (Austria)


Transport i montaż słupów linii 110kV dla TINETZ na zlecenie GA Austria GmbH.


więcej
Unicorn

380/110kV Hanekenfahr - Gersteinwerk (Niemcy)


Modernizacja linii wysokiego napięcia dla AMPRION na zlecenie firmy GA Hochspanungsleitungsbau GmbH.


więcej
Unicorn

400-kV-Ltg HALLSBERG - BARKERYD (Szwecja)


Montaż i stawianie słupów linii 380kV dla SVENSKA KRAFTNÄT.


więcej

110-kV-Ltg AALEN – OSTERBURKEN (Niemcy) - Projekt obejmował transport i montaż 17 słupów o łącznej wadze 116 ton dla DB Energie na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH.


110-kV-Ltg BERNE – CONNEFORDE (Niemcy) - Montaż słupów linii 110kV dla E.ON na zlecenie firmy GA Hochspanungsleitungsbau GmbH - (późniejsze OMEXOM Leitungsbau GmbH). Montaż obejmował 9 słupów o łącznej wadze 99,7 ton.


110-Kv-Ltg KARLSRUHE - ABZWEIG WIESENTAL (Niemcy) - Montaż słupa linii 110kV (18 ton) dla DB Energie na zlecenie firmy LTB Leitungsbau GmbH.


380KV LTG.UW FARGE-UNTERWERSER-DOLLERN (Niemcy) - Modernizacja 2-óch słupów linii 380kV dla GA Hochspanungsleitungsbau GmbH. Zakres modernizacji wysięgów i trzonów słupów wynosił 30 ton.


380kV Brauweiler - Koblenz Ledder installation (Niemcy) - montaż systemu włazowego na 38 masztach istniejącej linii wysokiego napięcia dla AMPRION na zlecenie A.HAK.


380kV Bielefeld Ost - Bechterdissen, Bl. 4353 (Niemcy) - Transport, montaż i stawianie słupów linii 380kV dla AMPRION na zlecenie Bilfinger FRB GmbH. Projekt obejmował 3 słupy o łącznej wadze ok. 166 ton. Dodatkowo zmodernizowano wysięgi i człony 6 słupów-zakres modernizacji wynosił: 21,5 tony.


380kV Daxlanden - Eischetten – Kuhmoos (Niemcy) - Modernizacja linii wysokiego napięcia dla TRANSNET.BW na zlecenie firmy GA Hochspanungsleitungsbau GmbH. Unicorn odpowiedzialny był za modernizację 15 słupów. Zakres modernizacji wysięgów i trzonów słupów wynosił 25 ton.


380kV Gersteinwerk - Uentrop, BL. 4325 (Niemcy) - Modernizacja linii 380kV dla AMPRION na zlecenie FRB Bilfinger GmbH. Zakres modernizacji wysięgów i trzonów słupów wynosił 45,3 ton (13 słupów).


220/110 kV Anschluss Aachen, BL. 2387 (Niemcy) - Unicorn wspomagał firmę GA Hochspannungsleitungsbau GmbH w pracach modernizacyjnych na linii 220/110kV Anschluss Aachen. Prace były wykonywane dla operatora linii WESTNETZ i obejmowały demontaż i montaż odstępników na linii, regulacje zwisów, klemowanie przewodów, montaż mostków. Projekt odbywał się w okresie od 08-09-2014 do 26-11-2014.


110kV Ibbengueren - Luestringen, Bl. 0051 (Niemcy) - Modernizacja istniejących słupów linii 110kV dla FRB Bilfinger GmbH. Projekt modernizacji obejmował 8 słupów o łącznej wadze 46 ton.


110kV Wuellpke – Heeβen (Niemcy) - Montaż i stawianie 3 słupów linii 110kV dla FRB Bilfinger GmbH. Łączna waga słupów 34,2 ton.


110kV Holzminden, Mast 84N (Niemcy) - Montaż i stawianie słupa linii 110kV (18 ton) dla GA Hochspannung GmbH.


110kV Stuttgart (Niemcy) - Wymiana izolacji oraz regulacja mostków na słupach mocnych dla DB ENERGIE na zlecenie GA Hochspannung GmbH.


110kV Ohlings – Mettmann (Niemcy) - Montaż i stawianie 13 słupów linii 110kV dla WESTNETZ na zlecenie firmy GA Hochspanungsleitungsbau GmbH - (późniejsze OMEXOM Leitungsbau GmbH) o łącznej wadze ponad 100 ton.


110kV Umbau A26 Buxtehude (Niemcy) - Montaż i stawianie 5 słupów linii 110kV dla WESTNETZ na zlecenie firmy GA Hochspanungsleitungsbau GmbH . Łączna waga słupów 55 ton.


zwiń
zobacz wszystkie realizacje w 2014 roku

2013

Unicorn

110kV CONNEFORDE-WIESEMOOR Anl.14-007 (Niemcy)


Wymiana izolacji wraz z osprzętem dla E.ON na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH.


więcej
Unicorn

400-kV-Ltg LEVASJOKI - ULVILA (Finlandia)


Projekt realizowany dla Fińskiego operatora FINGRID wraz z włoską firma TECNOLINES.


więcej
Unicorn

300-kV-Ltg NÄSSJӦ - VÄRNAMO (Szwecja)


Projekt realizowany dla SVENSKA KRAFTNÄT na zlecenie TECNOSWEDEN.


więcej
zwiń
zobacz wszystkie realizacje w 2013 roku

2012

Unicorn

Projekt 380 kV Wateringen - Westerlee (Holandia)


Przebudowa linii wysokiego napięcia 150kV do 380 kV dla TenneT na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH w terminie od 25.02.2012r.


więcej
Unicorn

Projekt 380 kV Helmond - Brandevoort (Holandia)


Przebudowa dwóch linii wysokiego napięcia 150kV i 380 kV dla TenneT na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH w terminie od 18.06.2012 do 20.12.2012r.


więcej
Unicorn

Projekt Projekt 110 kV Anschluss Büttel (Niemcy)


Budowa nowej linii wysokiego napięcia 380 kV dla TenneT na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH.


więcej

Projekt 110kV Karlsfeld - Augsburg (Niemcy) – budowa nowej linii wysokiego napięcia 110 kV dla Deutsche Bahn na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH. 74 słupy, 309 ton. Unicorn Odpowiedzialny był za montaż i stawianie słupów.


Projekt 110kV Lehrte – Stöcken (Niemcy) – przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH. 3 słupy, 22,7 ton. Unicorn Odpowiedzialny był za montaż i stawianie słupów.


Projekt 110kV UW Hof Schonau - UW Goddelau (Niemcy) – budowa nowej linii wysokiego napięcia dla KRAFTWERKE MEINZ na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH. Unicorn był odpowiedzialny za wywóz, montaż i stawianie słupów kratowych. 32 słupy, 165 ton.


Projekt 380kV Weissenthurm – Sechtem dla AMPRION na zlecenie FRB Leitungsbau GmbH. Unicorn był odpowiedzialny za przebudowę linii 220Kv w trasie nowobudowanej linii 380kV. W zakresie prac była modernizacja trawersów, demontaż trawersów oraz montaż słupów.


Projekt 220kV Brauweiler - Zukunft Bl. 2321 (Niemcy) – przebudowa linii wysokiego napięcia dla RWE na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH. Unicorn był odpowiedzialny za modernizacje trawersów i trzonów 6 słupów oraz montaż i wstawianie nowych trawersów.


zwiń
zobacz wszystkie realizacje w 2012 roku

2011

Unicorn

Projekt 380 kV Eemshaven (Holandia)


Budowa linii wysokiego napięcia 380 kV dla TenneT na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH w terminie od 07.02.2011 do 01.17.2011r.


więcej
Unicorn

Projekty 220/110 kV Daxlanden – Rheinau Anlage 5100 oraz 220/110 kV Daxlanden - Eischetten, Anlage 5110 (Niemcy)


Modernizacja masztów linii wysokiego napięcia 220 kV dla ENbW GmbH na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH w terminie od 14-03-2011 do 15-12.2011r.


więcej
Unicorn

Projekt 110 kV Kochel - Pasing (Niemcy)


Budowa nowej linii wysokiego napięcia 110 kV dla Deutsche Bahn na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH od 10-10-2011 do 15-12-2011r.


więcej

Projekt 110kV Betzdorf - Siegburg (Niemcy) – modernizacja linii dla RWE Netzservice GmbH na zlecenie Electron Hoch- und Mittelspannugstechnik GmbH. Wymiana kątowników na masztach w ilości 19,9 ton.


Projekt 110 kV Niederwartha - Grossenhain (Niemcy) – wywóz i przedmontaż 95 ton masztów dla ENSO Energie Sachsen Ost AG na zlecenie SAG GmbH.


Projekt 380/110kV Abzweig Sottrum (Niemcy) – przebudowa linii dla TenneT TSO GmbH na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH. Montaż słupa odporowego – 70 ton w trasie istniejącej, czynnej linii 380kV oraz 2 słupów 110kV.


Projekt 380kV Eiberg - Opladen (Niemcy) – modernizacja linii dla AMPRION GmbH na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH. Wymiana cięgien na ramionach słupów na masztach w ilości 8,6 ton.


Projekt 110 kV Halle/Ost – Lennewitz (Niemcy) – modernizacja linii dla EnviaM GmbH na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH. Wymiana kątowników na masztach w ilości 38,5 ton.


Projekt 380 kV Rommerskirchen - Frimmersdorf (Niemcy) – modernizacja i przebudowa linii dla RWE na zlecenie SAG GmbH, wymiana cięgien na trawersach 9,7 tony oraz montaż i stawianie słupa odporowego 60 ton wraz z przejęciem przewodów istniejącej linii.


Projekt 110 kV Rosenheim - Landshut (Niemcy) – budowa nowej linii wysokiego napięcia 110 kV dla Deutsche Bahn na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH. Montaż 18 słupów o łącznej masie 85 ton.


Projekt 110 kV Unterschleischeim – Grossenviecht (Niemcy) – budowa nowej linii wysokiego napięcia 110 kV dla E.ON NETZ na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH. Montaż 43 słupów o łącznej masie 202 ton.


Projekt 110 kV Alfhausen – St. Hulfe (Niemcy) – modernizacja linii dla RWE Netzservice GmbH na zlecenie Electron Hoch- und Mittelspannugstechnik GmbH. Wymiana kątowników na masztach w ilości 14 ton.


zwiń
zobacz wszystkie realizacje w 2011 roku

2010

Unicorn

Projekt 380 kV Rheinau Hoheneck (Niemcy)


Modernizacja linii wysokiego napięcia 380 kV dla AMPRION GmbH na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH w terminie od 02.08.2010 do 01.10.2010r.


więcej
Unicorn

Projekt 220/380 kV Waltrop – Gersteinwerk, Bl. 4301 (Niemcy)


Wykonanie przedmontażu i stawiania masztów linii wysokiego napięcia 380 kV, modernizacja oraz demontaż i wywóz masztów linii wysokiego napięcia 220 kV dla Amprion GmbH na zlecenie SAG GmbH


więcej
Unicorn

Projekt 380 kV Wiessenthurm – Sechtem (Niemcy)


Budowa nowej linii wysokiego napięcia 380 kV dla Amprion GmbH po raz pierwszy na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH.


więcej

Projekt 110kV Abzweig Wiesbaden, Flörsheim - Bingen (Niemcy) – montaż i stawianie przy użyciu dźwigu dla DB ENERGIE na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH.


Projekt 400/110 kV Seinajoki - Tuovila (Finlandia) – demontaż 45 masztów i przedmontaż 200 ton masztów dla FINNGRID OY na zlecenie SAG GmbH.


Projekt 110kV Ascheberg (Niemcy) – modernizacja linii dla RWE Netzservice GmbH na zlecenie Electron Hoch- und Mittelspannugstechnik GmbH. Wymiana kątowników na masztach w ilości 6,5 ton.


Projekt 110 kV Bramsche (Niemcy) – przedmontaż 4,5 ton masztów dla RWE Netzservice GmbH na zlecenie Elektron Hoch- und Mittelspannugstechnik GmbH.


Projekt 110 kV Lear Grüner Weg (Niemcy) – modernizacja linii dla RWE Netzservice GmbH na zlecenie Elektron Hoch- und Mittelspannugstechnik GmbH.


Projekt 220 kV Leithe - Gelsenberg (Niemcy) – modernizacja linii dla Amprion GmbH na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH, wymiana kątowników na masztach 9,5 tony i trawersach 3,1 tony.


Projekty 110 kV Emden – Wiesmoor, 110 kV Emden – Lear, 110 kV Waldeck - Frankenberg (Niemcy) – modernizacja linii dla RWE Netzservice GmbH na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH. Wymiana kątowników, wymiana cięgieł na ramionach masztów, wymiana kątowników i kątowników narożnych na wieżyczkach, wymiana śrub.


Projekt 220 kV Anschluss Aachen (Niemcy) – modernizacja linii dla RWE Netzservice GmbH na zlecenie FRB Deutschland GmbH. Wymiana kątowników na masztach i trawersach w ilości 13 ton.


Projekt 110 kV Vörden – Horn (Niemcy) – montaż masztów dla E.ON na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH. Ilość 122 tony.


Projekt 110 kV Wahlrod – Höhn (Niemcy) – przedmontaż masztów – 13 ton dla E.ON na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH.


Projekt 110 kV Hückeswagen – Dieringhausen (Niemcy) – przedmontaż masztów – 6,5 ton dla RWE Netzservice GmbH na zlecenie LTB Leitungsbau GmbH.


Projekt 110 kV Klein Ilsede Peine (Niemcy) – przedmontaż masztów dla E.ON Avacon na zlecenie GA Hochspannung Leitungsbau GmbH – Ilość 120 ton.


Projekt 110 kV Coesfeld – Kusenhorst (Niemcy) – modernizacja linii dla RWE Netzservice GmbH na zlecenie FRB Deutschland GmbH, wymiana kątowników w ilości 25,6 ton.


zwiń
zobacz wszystkie realizacje w 2010 roku

powrót